Hòa Tiến hướng đích xã nông thôn mới

Hòa Tiến (Hưng Hà) là xã duyên giang, có 13 thôn với 11.230 nhân khẩu. Thu nhập chính của người dân từ sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách còn khó khăn. Đảng bộ xã có 320 đảng viên, sinh hoạt ở 19 chi bộ.
Một khu dân cư ở xã Hòa Tiến.
Trong điều kiện đó, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hòa Tiến đã nỗ lực phấn đấu lao động sản xuất, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhân dân tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy trong lãnh đạo chỉ đạo, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo niềm tin với nhân dân.

Để sớm hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới, Hòa Tiến có quyết tâm của cấp ủy, chính quyền với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, sự đồng thuận của nhân dân. Sau khi phát động phong trào, mỗi ngành, mỗi đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể. Đảng ủy, UBND xã định hướng công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp các nguồn lực và giám sát trong quá trình thực hiện.
 
Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào thâm canh, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên được Hội Nông dân xã phối hợp với HTX DVNN triển khai thực hiện có hiệu quả; xã đã quy gọn 6 vùng thâm canh, chỉnh trang đồng ruộng, chủ động đầu tư làm hệ thống giao thông thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất. Nhân dân Hòa Tiến đã bỏ tập quán canh tác cũ, gieo cấy 100% diện tích bằng các giống lúa ngắn ngày theo phương thức mạ non. Để góp phần tăng thu nhập, xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, mở rộng kinh doanh dịch vụ. Do đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã tăng dần qua từng năm; cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thủy sản chiếm 40%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và thương mại, dịch vụ chiếm 60%; thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,43%.
 
Kinh tế phát triển, đời sống vật chất được cải thiện, nhân dân phấn khởi chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều gia đình đã tự nguyện tháo dỡ tường bao, cổng dậu, công trình phụ, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông. Các thôn thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng, bảo đảm công khai, dân chủ, triển khai thi công đúng tiến độ. Đến nay Hòa Tiến đã tiếp nhận 5.860 tấn xi măng hỗ trợ theo Quyết định số 19 của UBND tỉnh, làm được 34km đường giao thông nông thôn, trục chính nội đồng, xây 6km kênh mương. Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới trong 4 năm là 72 tỷ đồng,  trong đó nhân dân đóng góp bằng đất trị giá 27 tỷ đồng, ủng hộ tiền mặt 7,3 tỷ đồng và tham gia 5.300 ngày công. Một số công trình như trụ sở làm việc của UBND xã, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa thôn và một số công trình văn hóa tâm linh được xây dựng khang trang. Sự nghiệp giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến, chất lượng dạy và học được nâng lên. Các thôn ban hành hương ước, quy ước xây dựng nếp sống văn hóa, loại bỏ những hủ tục lạc hậu. Toàn xã có 85% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 10/13 thôn, làng đạt thôn, làng văn hóa.
 
Nhờ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhận thức của nhân dân được nâng lên, chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đạt kết quả tốt. Hòa Tiến đang hoàn tất các thủ tục để cấp trên thẩm định, ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới năm 2015.
 
Nguyễn Hải Hưng
(Đài Truyền thanh Hưng Hà)