Đoàn thanh niên huyện tổ chức chương trình “ Ngày chủ nhật xanh”

Sáng ngày 09/10/2021, Ban chấp hành Đoàn thanh niên huyện phối hợp với Ban chỉ huy quân sự ; đoàn thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức chương trình “ Ngày chủ nhật xanh”.

Tham gia chương trình “ Ngày chủ nhật xanh” do Đoàn thanh niên tổ chức, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia dọn cỏ, phát quang cành cây và dọn vệ sinh môi trường quanh khu vực Trung tâm hội nghị và dọc các tuyến đường phố. Chương trình “ Ngày chủ nhật xanh”nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tác dụng của việc đảm bảo bảo vệ môi trường đối với sức khoẻ của con người và sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn – Đội và Thanh thiếu nhi trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường nhằm góp phần bảo vệ nguồn nước, xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp.  

Đoàn viên, thanh niên huyện cắt cỏ, dọn vệ sinh môi trường dọc các tuyến đường  và Trung tâm hội nghị huyện.

Nguyễn Thuần
Đài TT - TH Hưng Hà