Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Hưng Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024

Sáng ngày 24/7/2019, tại Trung tâm hội nghị huyện, Hội LHTN Việt Nam huyện Hưng Hà đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Vũ Văn Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Đinh Thị Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện…. dự Đại hội.Đ/c Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hộiCác đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Hưng Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024
Đoàn Chủ tịch Đại hộiĐ/c Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng bức trướng cho Đại hộiĐ/c Nguyễn Quang Huy -  Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện trình bày báo cáo của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Hưng Hà khóa III              
            
      5 năm qua, thanh niên Hưng Hà đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu trong mọi hoạt động và đạt kết quả cao trên nhiều lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được các cấp bộ hội thực hiện có hiệu quả thông qua duy trì, củng cố và nhân rộng các CLB tuyên truyền pháp luật; tổ chức các diễn đàn, cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, website, Fanpage,...của Đoàn – Hội về Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Trẻ em, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ... Qua 5 năm, toàn huyện đã có 315 tin bài tuyên truyền gương thanh niên tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội; 271 hội thi kể chuyện về Bác, hội diễn văn nghệ, diễn đàn, giao lưu thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên; tuyên dương 125 thanh niên đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; tổ chức được 1.126 hoạt động giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho hội viên, thanh niên nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, Đoàn, Hội. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 5 lớp bồi dưỡng, triển khai học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ nghĩa yêu nước cho hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên.

      Trong phong trào thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam huyện và Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện  cho hơn 2400 hội viên, thanh niên ở 21 xã, thị trấn vay vốn phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất.  Nhiều thanh niên đã mạnh dạn vay vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, xây dựng có hiệu quả các mô hình kinh tế; tích cực trong việc hỗ trợ, giúp đỡ nhau về vốn, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, tạo môi trường đoàn kết gắn bó giữa các Hội viên. 5 năm, toàn huyện đã tổ chức 08 buổi tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho 24 nghìn lượt thanh niên khối THPT và Trung tâm GDNN-GDTX. Tổ chức 06 buổi hội thảo tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 3700 hội viên, thanh niên và Bộ đội xuất ngũ trở về địa phương.
 
      Cùng với thi đua lập thân lập nghiệp, Hội LHTN Việt Nam huyện Hưng Hà còn vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Kết quả: Có 897 lượt thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo, tổ chức trồng mới được 1746 cây xanh; tu sửa, chăm sóc 752 bồn hoa, cây cảnh; đăng ký đảm nhận 35 đoạn đường Thanh niên tự quản; tu sửa và làm mới 4 km đường giao thông; thay bóng điện thắp sáng đường quê với chiều dài 7km trị giá 42 triệu đồng. 35/35 cơ sở Hội xã, thị trấn thường xuyên tham gia và tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

      Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN Việt Nam huyện Hưng Hà tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, thực hiện chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Hưng Hà vững mạnh”. Xây dựng tổ chức Hội LHTN thật sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên. Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh niên. Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập về các Nghị quyết của Đoàn và Hội. 100% Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở tổ chức ít nhất 02 hoạt động tình nguyện chuyên đề, trong đó phấn đấu trên 90% hội viên cơ sở tham gia ít nhất 03 hoạt động tình nguyện các cấp hàng năm. Tổ chức tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2800 các đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; 100% các ủy ban hội cơ sở xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế. Xã hội hóa các nguồn lực, phấn đấu xây dựng 03 công trình thanh niên, trị giá 50 triệu đồng/công trình trở lên…Đ/c Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hộiĐ/c Đinh Thị Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
     Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024, Đồng Chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Hội LHTN Việt Nam huyện đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Hội LHTN Việt Nam huyện cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước trong hội viên thanh niên, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Qua đó định hướng cho thanh niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Tập trung xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong các cấp bộ hội; nâng cao chất lượng tổ chức hội, nhất là cấp chi hội. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cụ thể hóa thành chương trình hành động của tổ chức hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng tạo điều kiện để thanh niên phát huy xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế, nghiên cứu khoa học. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong huyện tiếp tục tin tưởng ở hội viên, thanh niên; mạnh dạn giao nhiệm vụ cho tổ chức hội và đoàn viên, thanh niên. Thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên, thanh niên hăng hái, tự tin tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị để có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành….
 
      Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã hiệp thương cử 29 anh, chị vào Ủy ban Hội khóa mới, 24 anh, chị đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024:Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024 ra mắt Đại hộiĐại diện hơn 30 nghìn đội viên, thiếu niên nhi đồng trong toàn huyện về chúc mừng Đại hộiVăn nghệ chúc mừng Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Nguyễn Tuyết
Đài TT-TH Hưng Hà