Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn thanh niên cơ sở năm 2020

Sáng ngày 22/10/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn thanh niên cơ sở năm 2020 theo Quyết định số 100 ngày 19/10/2020 của BTV Huyện ủy.

Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám Trung tâm Chính trị huyện, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn dự lớp tập huấn.

Toàn cảnh lớp tập huấn 

Các đại biểu và học viên tham dự lớp tập huấn 

 Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám Trung tâm Chính trị huyện thông tin nhanh kết quả đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025

  Tại lớp tập huấn, trên 300 cán bộ đoàn cơ sở được nghe thông tin nhanh kết quả đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Với chủ đề dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, tập trung trí tuệ đại hội đã tổng kết Thái Bình qua các kỳ đại hội, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015- 2020. Đề ra những quyết sách quan trọng của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặt mục tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025 là tỉnh phát triển khá để làm nền móng cho mục tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực sông Hồng vào năm 2030. Cũng tại lớp tập huấn, các học viên được học tập chuyên đề về thanh niên với hội nhập quốc tế.

     Đây là những kiến thức quan trọng để cán bộ đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên thi đua lao động, sản xuất, học tập góp phần đưa nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống./.

Trúc Lành 

Đài TT-TH Hưng Hà