Huyện đoàn Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn cho cán bộ đoàn cơ sở

Sáng ngày 26/8, Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho và nghiệp vụ công tác đoàn cho 300 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư đoàn xã, thị trấn, Bí thư chi đoàn các thôn làng trong huyện
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn
Trong thời gian 1 ngày, cán bộ đoàn cơ sở được truyền đạt 4 chuyên đề về lý luận chính trị và kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội gồm: “ Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí Minh”; Công tác phòng chống ma túy- HIV/ AIDS - Tệ nạn xã hội; Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên và chuyên đề nghiệp vụ công tác đoàn, đổi mới phương thức thu hút, tập hợp thanh niên.

Đồng chí: Thượng tá Trần Hữu Hiến, Phó Trưởng Công an huyện truyền đạt cho cán bộ đoàn về công tác phòng chống tệ nạn xã hội
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở. Đồng thời là dịp để cán bộ đoàn cơ sở giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn- hội của địa phương trong tình hình mới.

Các đồng chí cán bộ đoàn cơ sở giao lưu tại buổi tập huấn

Nguồn tin: Huyện Đoàn Hưng Hà