Huyện đoàn Hưng Hà phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 22/9/2017, ban Thường vụ Huyện đoàn Hưng Hà phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022 cho gần 400 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành đoàn 35 xã, thị trấn và đoàn trực thuộc. Đồng chí Trần Thị Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã tới dự.
Đại biểu dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn
Tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, học viên được nghe giảng về các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Internet và việc phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay”, tìm hiểu bộ luật dân sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, một số vấn đề về nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội tại cơ sở. Đồng thời học viên được quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các nội dung: nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; cổ vũ thanh thiếu nhi thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh,….

Đồng chí Đỗ Thị Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện giảng chuyên đề Internet và những điều cần biết về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhá nước ta 

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, giúp đội ngũ cán bộ đoàn trong toàn huyện nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đoàn; trang bị kiến thức lý luận, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác đoàn; tạo sự tích cực, chủ động trong việc triển khai các hoạt động đoàn tại cơ sở; qua đó động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ đoàn phát huy tinh thần, trách nhiệm, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.

Cán bộ, ĐVTN tiếp thu tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TCNS Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Nguồn tin: Huyện Đoàn Hưng Hà