Đoàn Thanh niên huyện thăm, tặng quà các đội thanh niên tình nguyện và lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện

Nhằm động viên, chia sẻ với các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 2/9/2021, Đoàn Thanh niên huyện đã tổ chức thăm, động viên và tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các đội thanh niên tình nguyện và lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại 3 chốt kiểm soát: Thái Hà, La Tiến, Triều Dương.

Đoàn thanh niên huyện thăm, động viên và tặng quà các đội thanh niên tình nguyện và lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại 3 chốt kiểm soát: Thái Hà, La Tiến, Triều Dương

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Đoàn Thanh niên huyện nhằm động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần tạo thêm động lực cho các lực lượng tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng tâm hiệp lực cùng với nhân dân trên địa bàn chiến đấu và chiến thắng “giặc dịch”. Đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong việc tham gia phòng chống dịch Covid 19./.

Nguyễn Thuần
              Đài TT - TH Hưng Hà