Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2021

Sáng ngày 15/10, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ đoàn cơ sở.
 

 

Các đại biểu và đoàn viên cơ sở tham dự lớp học 
 

 
Đồng chí Trần Nguyên Hãn, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt chuyên đề thứ  nhất
 

 Đồng chí Đỗ Thị Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt chuyên đề thứ  hai
 
       
     Trong thời gian 1/2 ngày, cán bộ đoàn cơ sở 35 xã, thị trấn được truyền đạt 2 chuyên đề về một số điểm mới của  Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng  và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Chuyên đề nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư phát triển kinh tế trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

     Đây là những kiến thức quan trọng để cán bộ đoàn  cơ sở tiếp thu, trở về địa phương áp dụng  vào thực tiễn công tác đoàn và tuyên truyền đoàn viên thanh niên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đưa Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống./.
 
Trúc Lành
Đài TT – TH Hưng Hà