Thanh niên Hưng Hà tích cực tuyên truyền, cổ động bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngay sau ngày triển khai kế hoạch tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà. Các cụm thi đua của Đoàn trong toàn huyện đã tổ chức tốt công tác cổ động, tuyên truyền Luật bầu cử, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và mỗi công dân trong thực hiện việc bầu cử.
Các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên cụm Đoàn số 02 tham gia tuyên truyền cổ động bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên cụm Đoàn số 2 tham gia tuyên truyền cổ động
bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại các trục đường của 9 xã trong cụm
Sáng ngày 19/5/2016 cụm đoàn thi đua số 02 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà (gồm các đơn vị thị trấn Hưng Hà, Thái Hưng, Thái Phương, Phúc Khánh, Tân Tiến, Đoan Hùng, Thống Nhất, Minh Khai, Kim Trung) huy động 32 cán bộ đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền, cổ động trên các trục đường chính tại các xã trong cụm.

Nguồn tin: Huyện Đoàn Hưng Hà