Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên cơ sở năm 2022

Sáng ngày 1/11, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên cơ sở năm 2022. Đồng chí Trần Thị Vân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đã tới dự và phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

 Các đại biểu và học viên tham gia lớp bồi dưỡng

 Đồng chí Trần Thị Vân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Trong 1/2 ngày,  200 cán bộ đoàn cơ sở được truyền đạt chuyên đề: “ An ninh mạng và vai trò của thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”; Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên năm 2022.

Đây là những kiến thức quan trọng để cán bộ Đoàn Thanh niên cơ sở của huyện Hưng Hà tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên thông minh trong sử dụng công nghệ thông tin trong thời đại 4.0. Những kỹ năng cơ bản trong việc nhận định thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Sử dụng mạng xã hội một cách có văn hóa, có ích cho bản thân và xã hội, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, trái với thuần phong, mỹ tục.

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà