Hồng An với phong trào bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường là một việc làm thường xuyên, liên tục gắn liền với tất cả các hoạt động học tập, sản xuất, vui chơi giải trí cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
Tuổi trẻ xã Hồng An, huyện Hưng Hà tham gia vệ sinh môi trường tại địa phương
 Bên cạnh việc xây dựng các phong trào thanh niên, thiếu niên, phong trào bảo vệ môi trường đã được thanh niên, thiếu niên xã Hồng An hưởng ứng và thực hiện tốt. BCH Đoàn xã lên kế hoạch triển khai tới các chi đoàn và 2 liên đội trường học, hàng tháng tổ chức dọn VSMT trên các tuyến đường do thanh niên quản lý và dọn vệ sinh khu vực Đền thờ Bác Hồ nhân dịp các ngày lễ lớn.

Nguồn tin: BCH Đoàn xã Hồng An