Đoàn thanh niên huyện Hưng Hà tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ X

Ngày 29/3/2013, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh huyện Hưng Hà phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và học tập nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
ảnh- Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị của Huyện đoàn Hưng Hà
Tham gia lớp học có gần 300 cán bộ đoàn cơ sở đến từ Đoàn thanh niên các xã, thị trấn và chi đoàn cơ quan trực thuộc. Trong thời gian 2 ngày các đoàn viên thanh niên được học tập và nghiên cứu 4 chuyên đề gồm; Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nước ta hiện nay; Nâng cao chất lượng công tác Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niện; Những nội dung trọng tâm 2 phong trào, xung kích tình nguyện và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Cũng tại lớp học Huyện Đoàn Hưng Hà đã triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ x và tổ chức lấy ý kiến đoàn viên thanh niên đóng góp vào dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ đoàn trong huyện nâng cao kiến thức chính trị, nắm chắc các Nghị quyết của đoàn cấp trên để triển khai thực hiện trong hoạt động công tác đoàn ở cơ sở, đồng thời đóng góp những ý kiến thể hiện ý trí và nguyện vọng của tuổi trẻ vào xây dựng bản hiến pháp 1992 sửa đổi./.

Nguồn tin: Huyện Đoàn Hưng Hà