Đoàn thanh niên các xã cụm số 3 ra quân đội hình thanh niên tuyên truyền về luật ATGT và công tác phòng chống dịch Covid 19 nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Hưng Hà, sáng ngày 2/9, Đoàn thanh niên các xã trong cụm đoàn số 3 đã ra quân đội hình thanh niên tuyên truyền về luật ATGT và công tác phòng chống dịch Covid 19 nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đoàn thanh niên các xã trong cụm đoàn số 3 ra quân đội hình thanh niên tuyên truyền về luật ATGT và công tác phòng chống dịch Covid 19

Tại buổi ra quân, Đoàn thanh niên các xã thuộc cụm đoàn số 3 đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên đã đi từng ngõ, từng thôn làng thuộc 8 xã: Đông Đô, Tây Đô, Bắc Sơn, Văn Cẩm, Duyên Hải, Hùng Dũng, Điệp Nông tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trun Ương, của tỉnh, của huyện; đặc biệt là Công điện số 08 củ Chủ tịch UBND tỉnh về Công tác phòng chống dịch Covid 19; đồng thời nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tự giác trong việc phòng chống dịch và công tác đam bảo ATGT tên địa bàn.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của đoàn thanh niên các xã, thị trấn góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện chung tay phòng chống dịch Covid 19 và  nâng cao ý thức tham gia giao thông trên dịa bàn toàn huyện.

Nguyễn Thuần

Đài TT – TH Hưng Hà