Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Minh Khai, huyện Hưng Hà tuyên truyền, cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện kế hoạch liên ngành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phòng Giáo dục đào tạo huyện Hưng Hà về tuyên truyền, cổ động bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chiều ngày 7/5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Minh Khai phối hợp với Ban giám hiệu Trường THCS Minh Hồng, xã Minh Khai huy động trên 200 đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền, cổ động trên các trục đường chính của xã Minh Khai.
Đoàn viên thanh niên xã Minh Khai tuyên truyền cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đoàn viên thanh niên xã Minh Khai tuyên truyền cổ động bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Công tác tuyên truyền, cổ động đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Từ đó lựa chọn, bầu những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nguồn tin: Huyện Đoàn Hưng Hà