Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê, xây dựng nông thôn mới” tại thôn Nội Thôn, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà.

Từ ngày 20/3/2014 đến 23/3/2014, Đoàn thanh niên huyện xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê, xây dựng nông thôn mới” tại thôn Nội Thôn, xã Tây Đô.
Đoàn xã Tây Đô kéo dây điện và lắp đặt hệ thống điện sáng tại thôn Nội Thôn xã Tây Đô
Công trình được đầu tư mới 825m dây điện, lắp đặt mới 15 bóng điện, đồng thời sửa chữa hệ thống điện, bóng đèn cũ của thôn đã bị hư hỏng. Với nguồn kinh phí 8 triệu đồng được BTV Huyện đoàn, Đoàn Cơ quan Chính quyền huyện, Đoàn xã Tây Đô hỗ trợ và huy động nguồn lực xã hội hóa. Lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Tây Đô trực tiếp tham gia ngày công lắp đặt. Công trình đã góp phần đảm bảo trật tự an ninh thôn làng - xây dựng nông thôn mới.
Lãnh đạo Đoàn, Hội LHTN cấp trên, lãnh đạo Huyện uỷ  cùng với lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Tây Đô          
động viên phong trào tuổi trẻ tại thôn Nội Thôn

Hệ thống đèn  chiếu sáng được gắn huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại thôn Nội Thôn, xã Tây Đô

Nguồn tin: Huyện Đoàn Hưng Hà